Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1085/19 - wyrok Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2020-05-27

Sygn. akt II K 1085/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2020 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: AsSR Marcin Leleński

Protokolant: Karolina Zubrzycka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28 czerwca 2019 r., 30 lipca 2019 r., 25 października 2019 r., 22 stycznia 2020 r., 4 marca 2020 r. i 22 maja 2020 r.

sprawy

A. P. (P.), syna R. i E. z domu F., urodzonego (...) w G.,

oskarżonego o to, że:

1.  w okresie od września 2015 r. do dnia 26 czerwca 2018 r. w G., znajdując się pod wpływem środków odurzających, znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną K. P. poprzez wyzywanie słowami wulgarnymi uznawanymi powszechnie za obelżywe, wszczynanie awantur, znieważanie, opluwanie, przystawianie noża do szyi, kopanie po całym ciele, szturchanie, popychanie, wyrzucanie za drzwi mieszkania oraz stosowanie gróźb karalnych

tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k.

2.  w okresie od września 2015 r. do dnia 26 czerwca 2018 r. w G., znajdując się pod wpływem środków odurzających, znęcał się psychicznie i fizycznie nad osobą nieporadną ze względu na swój wiek – synem swojej żony M. S. poprzez wyzywanie słowami wulgarnymi uznawanymi powszechnie za obelżywe, wszczynanie awantur, znieważanie, bicie po głowie, uśmiercenie świnki morskiej (...), a ponadto w dniu 29 maja 2017 r. uderzył ww. pokrzywdzonego po głowie i rzucił nim o ścianę, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci powierzchownego urazu nadgarstka i ręki, powodując u pokrzywdzonego rozstrój zdrowia na okres poniżej 7 dni

tj. o przestępstwo z art. 207 § 1a k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zb. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt w zw. z art. 11 § 2 k.k.

3.  w okresie od 15 lutego 2018 r. do dnia 12 września 2018 r. w G. przy ulicy (...), w krótkich odstępach czasu z góry powziętego zamiaru, co najmniej dwukrotnie stosował groźby bezprawne wobec A. L., będącej świadkiem w postępowaniu przygotowawczym o sygn. PR 1 Ds. 381.2018 Prokuratury Rejonowej G.W. w G. w celu wywarcia wpływu na bieg tego postępowania

tj. o przestępstwo z art. 245 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

4.  w listopadzie 2017 roku w G. przy ul. (...) naruszył nietykalność cielesną P. W. poprzez kopnięcie i uderzenie w twarz,

tj. o przestępstwo z art. 217 § 1 k.k.

I.  oskarżonego A. P. w ramach zarzucanego mu w punkcie pierwszym aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w okresie od września 2015 r. do dnia 26 czerwca 2018 r. w G. w tym, w okresie wspólnego zamieszkiwania w okresie do września 2017 r., znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną K. P. poprzez wyzywanie słowami wulgarnymi uznawanymi powszechnie za obelżywe, wszczynanie awantur, znieważanie, opluwanie, przystawianie noża do szyi, kopanie po całym ciele, szturchanie, popychanie, wyrzucanie za drzwi mieszkania oraz stosowanie gróźb karalnych, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 207 § 1 k.k. i za to, na podstawie art. 207 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego A. P. w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie drugim aktu oskarżenia przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt i kodeks karny obowiązującym w dniu 1 września 2017 r. uznaje za winnego tego, że w okresie od września 2015 r. do września 2017 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad osobą nieporadną ze względu na swój wiek – synem swojej żony M. S. poprzez wyzywanie słowami wulgarnymi uznawanymi powszechnie za obelżywe, wszczynanie awantur, znieważanie, bicie po głowie, niszczenie sprzętów, uśmiercenie świnki morskiej (...), a ponadto w dniu 29 maja 2017 r. uderzył ww. pokrzywdzonego po głowie i rzucił nim o ścianę, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci powierzchownego urazu nadgarstka i ręki, powodując u pokrzywdzonego rozstrój zdrowia na okres poniżej 7 dni, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 207 § 1a k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zb. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to, przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. na podstawie art. 207 § 1a k.k. wymierza oskarżonemu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego A. P. w ramach zarzucanego mu w punkcie trzecim aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w okresie od 15 lutego 2018 r. do dnia 12 września 2018 r. w G. przy ulicy (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co najmniej dwukrotnie stosował groźby bezprawne wobec A. L., będącej świadkiem w postępowaniu przygotowawczym o sygn. PR 1 Ds. 381.2018 Prokuratury Rejonowej G.W. w G. w celu wywarcia wpływu na bieg tego postępowania, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 245 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 245 k.k. wymierza oskarżonemu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  oskarżonego A. P. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie czwartym aktu oskarżenia, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 217 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 217 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego w punktach od I do IV wyroku kary pozbawienia wolności i wymierza mu w ich miejsce karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

VI.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie V wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres pozbawienia wolności w sprawie w postaci zatrzymania i tymczasowego aresztowania w dniach od 21 listopada 2018 r. godz. 09:45 do 30 lipca 2019 r. godz. 14:20 przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

VII.  na podstawie art. 46 § 2 k.k. zasądza od oskarżonego A. P. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonych:

- K. P. nawiązkę w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych

- M. S. nawiązkę w kwocie 2.000 (dwóch tysięcy) złotych;

VIII.  na podstawie art. 41a § 1 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. P. zakaz kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonych K. P. i M. S. na odległość mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt) metrów na okres 3 (trzech) lat;

IX.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k., art. 624 § 1 k.p.k., art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości, w tym opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kamila Wiśniewska-Mach
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  AsMarcin Leleński
Data wytworzenia informacji: