Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1755

XIII Ns 1315/12

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-08-03

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. XIII Ns 1315/12 POSTANOWIENIE Dnia 3 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku XIII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Bieńkowska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Lepieszko po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z wniosku A. B. ( pesel: (...) ) i A. L. ( pesel: (...) ) z udziałem B. K. ( pesel: (...) ) o zniesienie współwłasności i inne postanawia: 1 na zgodny wniosek stron, bez żadnych dopłat, znieść współwłasno
Czytaj więcej»

XIII Ns 1463/08

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-06-03

Data publikacji: 2022-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIII Ns 1463/08 POSTANOWIENIE Dnia 3 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział XIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Hanna Thomas Protokolant: sekr. sąd. Magda Lihs po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z wniosku R. D. oraz wniosku M. G. (1) z udziałem A. S. , B. G. i I. G. o stwierdzenie nabycia spadku po A. G. 1 stwierdza, że spadek po A. G. , córce S. i H. , zmarłej dnia 1 kwietnia 2008 roku w G. , ostatnio s
Czytaj więcej»

XIII Ns 2010/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIII Ns 2010/14 POSTANOWIENIE Dnia 01 marca 2018 r. Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w Gdańsku Wydział XIII Cywilny w osobie: E. K. (1) po rozpoznaniu w dniu 01 marca 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. D. z udziałem A. D. , M. D. i B. D. o zmianę postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku w sprawie I Ns 881/07 postanawia: przyznać biegłej sądowej K. G. wynagrodzenie w kwocie 713,38 zł (słownie: siedemset trzynaście złotych 38/100) za wydanie
Czytaj więcej»

XIII Ns 2451/15

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2018-11-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

XIII Ns 2451/15 POSTANOWIENIE Dnia 9 maja 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział XIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Studzienna-Pawlak Protokolant: Anna Majewska po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z wniosku J. P. z udziałem P. R. , A. R. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po B. P. , A. R. (2) , R. R. 1 stwierdza, że spadek po B. P. , zmarłym dnia 31 sierpnia 1990 roku w G. , mającym ostatnie zwykłe miejsce pobytu w G.
Czytaj więcej»

XIII Ns 3060/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2015-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIII Ns 3060/12 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział XIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kiwer-Kowalczyk Protokolant: sekr. A. M. po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2015 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z wniosku (...) z siedzibą w L. z udziałem (...) SA z siedzibą w G. oraz Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta G. o wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 kosztami sądo
Czytaj więcej»

XIII Ns 3520/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-08-17

Data publikacji: 2015-09-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XIII Ns 3520/13 POSTANOWIENIE Dnia 17 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział XIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kiwer- Kowalczyk Protokolant: sekr. K. L. po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2015 roku na rozprawie sprawy z wniosku E. K. ( PESEL: (...) ), J. K. ( PESEL: (...) ) z udziałem Gminy M. G. o stwierdzenie zasiedzenia postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 kosztami sądowymi obciążyć wnioskodawców E. K. i J. K. uznając je za uiszczon
Czytaj więcej»

XIII 1Co 5573/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2018-08-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt. XIII 1 Co 5573/14 POSTANOWIENIE Dnia, 4 listopada 2015r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku XIII Wydział Cywilny Sekcja d/s Egzekucyjnych w składzie następującym : Przewodniczący SSR Dorota Makiła po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela G. F. , Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (...) (...) z siedzibą w B. przeciwko dłużnikowi (...) Spółki Akcyjnej w G. z udziałem wierzycieli zgłaszających wniosek o prz
Czytaj więcej»

XIV C 122/20

wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2020-10-23

Data publikacji: 2021-10-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIV C 122/20 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku XIV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy M. M. Protokolant: Natalia Aleksandrowicz po rozpoznaniu w dniu 13 października 2020 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) Spółce z o.o. z siedzibą w G. o zapłatę 1 oddala powództwo w całości; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 3.617 zł (trzy tysiące sześćset
Czytaj więcej»

XIV C 371/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2021-07-15

Data publikacji: 2022-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIV C 371/20 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w dniu 25 lutego 2020 r. powódka A. M. wniosła o nakazanie pozwanemu K. M. opuszczenia i opróżnienia lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku nr (...) przy ul. (...) w G. oraz zasądzenie od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazano, że powódka nabyła w całości spadek po zmarłym J. M. w skład którego wchodziło spółdzielcze własnościowe prawo do powyższego lokalu. W przedmiotowym lokalu w chwili otwarcia
Czytaj więcej»

XIV C 377/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2021-03-22

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIV C 377/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2021 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku XIV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Piotr Szutenberg Protokolant: sekretarz sądowy Michał Kukuła po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2021 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko O. G. o naruszenie dóbr osobistych 1 zasądza od pozwanego O. G. na rzecz stowarzyszenia (...) z siedzibą w W. kwotę 1.000 zł (tysiąc złotych); 2 oddala pow
Czytaj więcej»