Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1202

I C 92/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 92/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez sekr. sąd. N. K. w dniu 06 kwietnia 2016 r. sprawy z powództwa R. Z. oraz M. Z. przeciwko (...) S.A. w G. o zapłatę I oddala wniosek o odrzucenie pozwu; II oddala powództwo; III zasądza od powodów R. Z. oraz M. Z. na rzecz pozwanej (...) S.A. w G. kwotę
Czytaj więcej»

I C 102/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 102/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez sekr. sąd. J. J. w dniu 14 grudnia 2016 r. sprawy z powództwa D. Z. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki D. Z. kwotę 4.247,22 zł (czterech tysięcy dwustu czterdziestu siedmiu złotych dwudziestu dwóch
Czytaj więcej»

I C 102/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-03-09

Data publikacji: 2018-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 102/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Michał Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko A. B. o zapłatę I zasądza od A. B. na rzecz (...) w W. kwotę 2318,15 zł (dwa tysiące trzysta osiemnaście złotych piętnaście groszy) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-10

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 96/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) Spółce akcyjnej w G. o zapłatę I zasądza od (...) Spółki akcyjnej w G. na rzecz M. B. kwotę 23.212,15 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwanaście złotych piętnaście groszy
Czytaj więcej»

I C 106/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 106/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Połczyński Protokolant: staż. D. W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 listopada 2015 r. w G. sprawy z powództwa R. K. przeciwko Gminie M. G. o ustalenie I ustala, że wypowiedzenie przez powódkę Gminę M. G. powodowi R. K. umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w G. przy ul. (...) dokonane pismami z dnia 22 lip
Czytaj więcej»

I C 106/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-02-01

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 106/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Małgorzata Małecka po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2019 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz K. K. kwotę 4 281,82 zł (cztery tysiące dwieście osiemdzi
Czytaj więcej»

I C 108/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-15

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 108/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny: S. S. po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2018 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. R. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę w przedmiocie szczegółowego rozliczenia kosztów procesu postanawia: 1 zasądzić od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda R. R. kwotę 4.626,03 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia s
Czytaj więcej»

I C 110/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-04-11

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 110/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. sąd. Dalia Makowska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko A. A. w N. reprezentowanej przez (...) S.A. Oddział w Polsce, T. M. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanych A. A. w N. reprezentowanej przez (...) S.A. Odd
Czytaj więcej»

I C 111/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-06-22

Data publikacji: 2019-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 111/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: staż. Szymon Cieszyński po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Bankowi (...) S.A. we W. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód M. K. w pozwie skierowanym przeciwko Bankowi (...) S. A. we W. domagał się zapłaty kwoty
Czytaj więcej»

I C 207/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-03-11

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 207/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Michał Jank Protokolant: staż Agnieszka Benert - Branicka po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa E. G. i A. G. przeciwko (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powoda A. G. kwotę 1.104,51 zł (jeden tysiąc sto cztery złote 51/100)
Czytaj więcej»