Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1167

I C 666/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 666/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 20 października 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki akcyjnej w G. przeciwko M. R. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do kwoty 2.000 zł (dwa tysiące złotych); 2 oddala powództwo w pozostałym zakresie. Sygn. akt I C 666/16 UZASADN
Czytaj więcej»

I C 669/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-02-20

Data publikacji: 2017-03-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 669/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko J. B. (1) o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 19.800 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych); 2 zasądza od pozwanej J. B. (1) na rzecz powódki M. S. kwotę 5.2
Czytaj więcej»

I C 675/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-09-13

Data publikacji: 2018-08-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 675/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez staż. M. T. w dniu 30 sierpnia 2017 r. sprawy z powództwa (...) . (...) w G. przeciwko K. N. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki (...) im. F. S. w G. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku kwotę 1.116 zł (jedne
Czytaj więcej»

I C 676/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 676/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant : Marek Maślany po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej w G. przeciwko K. Ś. (1) , K. Ś. (2) o zapłatę 1 utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym w dniu 08 października 2012 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
Czytaj więcej»

I C 680/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-10-07

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 680/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 października 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: staż. (...) po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. N. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powoda A. N. kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 681/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-10-02

Data publikacji: 2015-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 681/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaoczny w stosunku do W. G. Dnia 2 października 2015r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aneta Szałkiewicz-Łosiak Protokolant: staż. Aleksandra Słomczewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2015r. sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko W. G. i M. F. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego W. G. na rzecz powoda (...) w W. kwotę 812,13 (osiemset dwanaście złotych trzynaści
Czytaj więcej»

I C 686/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-23

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 686/17 POSTANOWIENIE Dnia 23 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny: S. S. po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. M. przeciwko R. P. zapłatę w przedmiocie wniosku powoda M. M. o zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: oddalić wniosek powoda M. M. o zwolnienie od kosztów sądowych. UZASADNIENIE Powód M. M. wywodząc apelację od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gda
Czytaj więcej»

I C 690/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-23

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 690/17 POSTANOWIENIE Dnia 23 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny : J. K. po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko E. W. o zapłatę postanawia: oddalić wniosek pozwanej E. W. o zwolnienie od kosztów sądowych – opłaty od zarzutów. UZASADNIENIE W odpowiedzi na zobowiązanie Sądu do uiszczenia opłaty sądowej od zarzutów pod nakazu zapłaty w
Czytaj więcej»

I C 696/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-09

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 696/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Bank (...) Spółki akcyjnej w W. przeciwko M. P. o zapłatę I zasądza od M. P. na rzecz Bank (...) Spółki akcyjnej w W. kwotę 10.165,45 zł (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć g
Czytaj więcej»

I C 703/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 703/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez sekr. sąd. J. J. w dniu 18 stycznia 2017 r. sprawy z powództwa Towarzystwo (...) S.A. we W. przeciwko J. T. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki Towarzystwo (...) S.A. we W. na rzecz pozwanej J. T. kwotę 2.952 zł (dwóch tysięcy dziewięciu
Czytaj więcej»