Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1065

I C 90/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-03-22

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 90/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Warzocha po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa T. S. przeciwko Gminie M. G. , (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powódki kosztami procesu. Sygn. akt I C 90/14 UZAS
Czytaj więcej»

I C 92/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 92/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez sekr. sąd. N. K. w dniu 06 kwietnia 2016 r. sprawy z powództwa R. Z. oraz M. Z. przeciwko (...) S.A. w G. o zapłatę I oddala wniosek o odrzucenie pozwu; II oddala powództwo; III zasądza od powodów R. Z. oraz M. Z. na rzecz pozwanej (...) S.A. w G. kwotę
Czytaj więcej»

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-10

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 96/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) Spółce akcyjnej w G. o zapłatę I zasądza od (...) Spółki akcyjnej w G. na rzecz M. B. kwotę 23.212,15 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwanaście złotych piętnaście groszy
Czytaj więcej»

I C 102/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 102/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez sekr. sąd. J. J. w dniu 14 grudnia 2016 r. sprawy z powództwa D. Z. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki D. Z. kwotę 4.247,22 zł (czterech tysięcy dwustu czterdziestu siedmiu złotych dwudziestu dwóch
Czytaj więcej»

I C 102/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-03-09

Data publikacji: 2018-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 102/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Michał Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko A. B. o zapłatę I zasądza od A. B. na rzecz (...) w W. kwotę 2318,15 zł (dwa tysiące trzysta osiemnaście złotych piętnaście groszy) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 106/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 106/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Połczyński Protokolant: staż. D. W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 listopada 2015 r. w G. sprawy z powództwa R. K. przeciwko Gminie M. G. o ustalenie I ustala, że wypowiedzenie przez powódkę Gminę M. G. powodowi R. K. umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w G. przy ul. (...) dokonane pismami z dnia 22 lip
Czytaj więcej»

I C 110/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-04-11

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 110/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. sąd. Dalia Makowska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko A. A. w N. reprezentowanej przez (...) S.A. Oddział w Polsce, T. M. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanych A. A. w N. reprezentowanej przez (...) S.A. Odd
Czytaj więcej»

I C 115/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-03-20

Data publikacji: 2018-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 115/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Michał Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2018 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. P. - S. – (...) M. M. przeciwko K. M. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 115/18 UZASADNIENIE Powód M. M. domagał się zasądzenia od pozwanej K. M. kwoty 4.519,70 zł wraz z ustaw
Czytaj więcej»

I C 116/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 116/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant : Judyta Pukownik po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Gminy G. - G. Zarząd (...) przeciwko M. H. o eksmisję I nakazuje pozwanemu M. H. aby opuścił i opróżnił lokal mieszkalny nr (...) położony w G. przy ul. (...) ; II ustala, iż pozwanemu M. H. ni
Czytaj więcej»

I C 169/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 169/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant: Judyta Pukownik po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2016 r. sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda R. K. kwotę 10.742,85 zł (dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt pięć g
Czytaj więcej»