Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1052

I C 680/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-10-07

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 680/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 października 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: staż. (...) po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. N. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powoda A. N. kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 684/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2015-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 684/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Aneta Szałkiewicz – Łosiak Protokolant : (...) po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. w Gdańsku sprawy z powództwa D. G. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda D. G. kwotę 14.859,04 zł. (czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć
Czytaj więcej»

I C 685/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 685/15 POSTANOWIENIE Dnia 22 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny: S. S. po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. Z. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę w przedmiocie szczegółowego rozliczenia kosztów procesu postanawia: 1 zasądzić od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki S. Z. kwotę 1.175,93 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć złotych 93/100) tytuł
Czytaj więcej»

I C 686/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-23

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 686/17 POSTANOWIENIE Dnia 23 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny: S. S. po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. M. przeciwko R. P. zapłatę w przedmiocie wniosku powoda M. M. o zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: oddalić wniosek powoda M. M. o zwolnienie od kosztów sądowych. UZASADNIENIE Powód M. M. wywodząc apelację od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gda
Czytaj więcej»

I C 690/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-23

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 690/17 POSTANOWIENIE Dnia 23 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny : J. K. po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B. przeciwko E. W. o zapłatę postanawia: oddalić wniosek pozwanej E. W. o zwolnienie od kosztów sądowych – opłaty od zarzutów. UZASADNIENIE W odpowiedzi na zobowiązanie Sądu do uiszczenia opłaty sądowej od zarzutów pod nakazu zapłaty w
Czytaj więcej»

I C 692/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 692/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaoczny w stosunku do pozwanego D. D. Dnia 25 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez sekr. sąd. A. B. w dniu 25 stycznia 2017 r. sprawy z powództwa Gminy M. G. przeciwko I. D. , M. D. , D. D. oraz T. D. o eksmisję I nakazuje pozwanym I. D. , M. D. , D. D. oraz T. D. opuszczenie i opróżnienie lokalu
Czytaj więcej»

I C 696/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-09

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 696/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Bank (...) Spółki akcyjnej w W. przeciwko M. P. o zapłatę I zasądza od M. P. na rzecz Bank (...) Spółki akcyjnej w W. kwotę 10.165,45 zł (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć g
Czytaj więcej»

I C 701/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 701/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Michał Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Związku (...) z siedzibą w M. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. z udziałem interwenienta ubocznego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. o zapłatę I oddala powódz
Czytaj więcej»

I C 703/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 703/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez sekr. sąd. J. J. w dniu 18 stycznia 2017 r. sprawy z powództwa Towarzystwo (...) S.A. we W. przeciwko J. T. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki Towarzystwo (...) S.A. we W. na rzecz pozwanej J. T. kwotę 2.952 zł (dwóch tysięcy dziewięciu
Czytaj więcej»

I C 707/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 707/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Michał Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. D. – Syndyka masy upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa (...) w G. przeciwko A. F. (1) i A. F. (2) o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża w całośc
Czytaj więcej»