Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
893

I C 606/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-08-25

Data publikacji: 2016-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 606/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant (...) po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) G. - G. Zarząd (...) przeciwko E. T. , I. T. – W. , P. W. , K. W. o eksmisję I nakazuje pozwanym E. T. , I. T. – W. , P. W. , K. W. aby opuścili i opróżnili lokal mieszkalny Nr (...) położony w G.
Czytaj więcej»

I C 628/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 628/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku - I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Połczyński Protokolant: sekr. sąd. Natalia Kierznikiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2017 r. w G. sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w G. przeciwko F. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego F. K. na rzecz powódki (...) Spółki Akcyjnej w G. kwotę 5.291,41 zł (pięć tysięcy dwieście d
Czytaj więcej»

I C 631/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-10-19

Data publikacji: 2015-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 631/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant: staż. R. L. po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda M. P. (1) kwotę 3.331,86 zł (trzy tysiące trzysta trzydzieści jede
Czytaj więcej»

I C 632/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2016-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 632/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez ref. staż. A. B. w dniu 21 września 2016 r. sprawy z powództwa K. G. przeciwko A. K. (1) oraz A. K. (2) o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda K. G. na rzecz pozwanych A. K. (1) oraz A. K. (2) kwotę 3.600 zł (trzech tysięcy sześciuset złotyc
Czytaj więcej»

I C 637/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-07-25

Data publikacji: 2016-08-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 637/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant: Judyta Pukownik po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. J. przeciwko T. Z. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od J. J. na rzecz T. Z. kwotę 4.517 zł (cztery tysiące pięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. S
Czytaj więcej»

I C 640/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-08-01

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 640/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: staż. Maja Tartas po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2017 w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa J. (...) Stowarzyszenia (...) w G. przeciwko (...) S. A. w G. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) S. A. w G. na rzecz powoda J. (...) Stowarzyszenia (...) w G. kwotę 42.930 zł (czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 654/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-08-19

Data publikacji: 2016-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 654/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Szałkiewicz-Łosiak Protokolant: Sekr. sąd. (...) po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2016 r. w Gdańsku sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjny z siedzibą we W. przeciwko S. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego S. K. na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcyjnej we W. kwotę 12.534,38 zł. (dwanaście tysięcy
Czytaj więcej»

I C 661/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 661/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Szałkiewicz – Łosiak Protokolant: Staż. Aleksandra Słomczewska po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. G. przeciwko A. M. o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego 1 zasądza od pozwanego A. M. na rzecz powódki Gminy G. – G. Zarządu (...)
Czytaj więcej»

I C 666/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 666/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 20 października 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki akcyjnej w G. przeciwko M. R. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do kwoty 2.000 zł (dwa tysiące złotych); 2 oddala powództwo w pozostałym zakresie. Sygn. akt I C 666/16 UZASADN
Czytaj więcej»

I C 669/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-02-20

Data publikacji: 2017-03-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 669/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko J. B. (1) o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 19.800 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych); 2 zasądza od pozwanej J. B. (1) na rzecz powódki M. S. kwotę 5.2
Czytaj więcej»