Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1021

I C 1120/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2015-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1120/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 października 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Warzocha po rozpoznaniu w dniu 09 października 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa P. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki P. B. kwotę 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 1121/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2016-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 1121/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: staż. (...) po rozpoznaniu w dniu 04 listopada 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko K. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej K. W. na rzecz powoda (...) z siedzibą we W. kwotę 1.480,41 zł (tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych czt
Czytaj więcej»

I C 1124/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-23

Data publikacji: 2017-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 1124/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. (...) po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa W. B. przeciwko M. Z. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda W. B. na rzecz pozwanego M. Z. kwotę 1.817 zł (tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu
Czytaj więcej»

I C 1127/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2015-11-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1127/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Michał Jank Protokolant: staż. (...) po rozpoznaniu w dniu 23 października 2015 w (...) , na rozprawie sprawy z powództwa B. B. przeciwko (...) SA w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SA w Ł. na rzecz powódki B. B. kwotę 17.410.90 zł (siedemnaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 90/100) wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 1131/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1131/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: Aleksandra Słomczewska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko M. R. o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda (...) Spółki z ograniczoną o
Czytaj więcej»

I C 1134/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-23

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1134/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Szałkiewicz-Łosiak Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa B. P. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki B. P. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1.217 zł
Czytaj więcej»

I C 1136/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2015-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1136/14 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: Aleksandra Tiuchtij po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „ Osiedle (...) ” w G. przeciwko P.H. (...) J. S. (1) , (...) Spółce jawnej w G. w upadłości likwidacyjnej, J. S. (1) , A. S. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanych
Czytaj więcej»

I C 1137/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-11-27

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1137/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Michał Jank Protokolant : staż. A. – B. - B. po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w G. przeciwko E. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. P. na rzecz powoda (...) SA w G. kwotę zł 10.358,88 zł (dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 88/100) wraz us
Czytaj więcej»

I C 1140/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 1140/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. sąd. (...) po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko Z. R. (1) o wydanie i zapłatę oraz z powództwa wzajemnego Z. R. (1) przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowie
Czytaj więcej»

I C 1142/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-14

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1142/16 POSTANOWIENIE Dnia 14 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny J. K. po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa I. G. i T. G. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. o zapłatę postanawia: przyznać biegłemu sądowemu W. P. wynagrodzenie w kwocie 349,33 zł ( słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych, 33/100 ) za sporządzenie opinii pisemnej uzupełniającej w ni
Czytaj więcej»