Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1261

I C 1442/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-11-16

Data publikacji: 2018-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1442/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Michał Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2018 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa G. S. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz G. S. kwotę 17 959,34 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćd
Czytaj więcej»

I C 1450/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2016-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1450/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: staż. Marek Maślany po rozpoznaniu w dniu 03 czerwca 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oddala powództwo. Sygn. akt I C 1450/15 UZASADNIENIE Powódka J. D. , pozwem wniesionym w dniu 19 s
Czytaj więcej»

I C 1476/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-20

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1476/14 POSTANOWIENIE Dnia 20 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny: S. S. po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2018 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. J. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę postanawia: przyznać biegłemu sądowemu E. M. wynagrodzenie w kwocie 795,08 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 08/100) za sporządzoną w niniejszej sprawie opinię pisemną oraz tytułem zwrotu wydatkó
Czytaj więcej»

I C 1476/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1476/16 POSTANOWIENIE Dnia 19 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny: S. S. po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) w W. o zapłatę postanawia: przyznać biegłemu sądowemu M. Ś. wynagrodzenie w kwocie 808,63 zł (słownie: osiemset osiem złotych 63/100) brutto za sporządzoną w niniejszej sprawie opinię pisemną uzupełniającą oraz tytułem zwrotu wydatków
Czytaj więcej»

I C 1478/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-12-18

Data publikacji: 2019-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1478/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Justyna Jankowska po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. G. – G. (...) przeciwko D. B. i W. B. o eksmisję oddala powództwo. Sygn. akt I C 1478/17 UZASADNIENIE Powód Gmina M. G. – G. (...) ( G. Zarząd (...) ) wniósł o naka
Czytaj więcej»

I C 1486/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-13

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1486/17 POSTANOWIENIE Dnia 13 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny: S. S. po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. J. przeciwko Skarbowi Państwa – (...) w W. , (...) , (...) o zapłatę w przedmiocie wniosku powoda J. J. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu postanawia: oddalić wniosek powoda J. J. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanow
Czytaj więcej»

I C 1484/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-08-23

Data publikacji: 2019-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie budziło wątpliwości Sądu, iż w sprawie doszło do nielegalnego poboru energii elektrycznej w świetle ustawy prawo energetyczne, z uwagi na brak zawarcia umowy przez pozwaną z powodem
Sygn. akt I C 1484/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Jasiński Protokolant: Marta Mariańska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. przeciwko J. B. o zapłatę I zasądza od J. B. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. kwotę 17 365,50 zł (siedemnaście
Czytaj więcej»

I C 1492/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1492/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez sekr. sąd. N. K. w dniu 01 czerwca 2016 r. sprawy z powództwa H. R. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki H. R. kwotę 20.300 zł (dwudziestu tysięcy trzystu złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóź
Czytaj więcej»

I C 1492/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-26

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1492/17 POSTANOWIENIE Dnia 26 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny J. K. po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. M. przeciwko B. M. o zapłatę postanawia: zwolnić powódkę K. M. od kosztów sądowych w części, tj. od opłaty sądowej od pozwu w wysokości 2.787,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100), zaś w pozostałym zakresie oddalić wniose
Czytaj więcej»

I C 1493/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-27

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1493/16 POSTANOWIENIE Dnia 27 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, I Wydział Cywilny J. K. po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę w przedmiocie szczegółowego rozliczenia kosztów procesu p o s t a n a w i a 1 zasądzić od powoda M. S. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. kwotę 4.817,00 zł ( słownie: cztery tysi
Czytaj więcej»