Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1345

I C 881/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 881/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Aneta Szałkiewicz – Łosiak Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Krysztofiak po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. L. (1) i A. L. (1) przeciwko M. C. z udziałem interwenienta ubocznego Gminy M. G. o opróżnienie lokalu mieszkalnego 1 nakazuje pozwanej M. C. , aby opró
Czytaj więcej»

I C 881/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-05-22

Data publikacji: 2020-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 881/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Połczyński Protokolant: sekretarz sądowy Justyna Przełomiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2019 r. w G. połączonych spraw z powództwa J. A. (1) , M. R. , B. A. , A. A. , J. A. (2) , K. A. przeciwko (...) w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powódki J. A. (1) kwot
Czytaj więcej»

I C 882/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 882/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Szałkiewicz - Łosiak Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. B. i D. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w G. 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w G. solidarnie na rzecz powodów J. B. i D. B. kwotę 32.088,30 zł (trzydzieści dwa
Czytaj więcej»

I C 884/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 884/17 POSTANOWIENIE Dnia 19 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny: J. K. po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę postanawia: przyznać biegłemu sądowemu R. P. wynagrodzenie w kwocie 619,26 zł (słownie: sześćset dziewiętnaście złotych 26/100) brutto za sporządzoną w niniejszej sprawie opinię pisemną oraz tytułem zwrot
Czytaj więcej»

I C 890/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 890/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. sąd. Dalia Makowska po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa K. C. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. na rzecz powoda K. C. kwotę 5.264,07
Czytaj więcej»

I C 693/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-06

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 693/16 POSTANOWIENIE Dnia 6 lutego 2018 roku Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny J. K. po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. S. przeciwko D. S. o zapłatę postanawia: przyznać tłumaczowi przysięgłemu O. B. wynagrodzenie w kwocie 184,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100) za sporządzenie tłumaczenia dokumentów w niniejszej sprawie. UZASADNIENIE Tłumacz przysięgły
Czytaj więcej»

I C 696/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-09

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 696/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Bank (...) Spółki akcyjnej w W. przeciwko M. P. o zapłatę I zasądza od M. P. na rzecz Bank (...) Spółki akcyjnej w W. kwotę 10.165,45 zł (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć g
Czytaj więcej»

I C 701/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 701/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Michał Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Związku (...) z siedzibą w M. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. z udziałem interwenienta ubocznego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. o zapłatę I oddala powódz
Czytaj więcej»

I C 703/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 703/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez sekr. sąd. J. J. w dniu 18 stycznia 2017 r. sprawy z powództwa Towarzystwo (...) S.A. we W. przeciwko J. T. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki Towarzystwo (...) S.A. we W. na rzecz pozwanej J. T. kwotę 2.952 zł (dwóch tysięcy dziewięciu
Czytaj więcej»

I C 707/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 707/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Michał Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. D. – Syndyka masy upadłości Mieszkaniowej Spółdzielni Budownictwa (...) w G. przeciwko A. F. (1) i A. F. (2) o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża w całośc
Czytaj więcej»