Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1792

I C 349/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2017-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 349/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Małgorzata Krzysztofiak po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. H. przeciwko Česka (...) S.A. w P. (Republika Czeska) o zapłatę I zasądza od Česka (...) S.A. w P. (...) na rzecz Ł. H. kwotę 13859,05 zł (trzynaście tysięcy osiemset p
Czytaj więcej»

I C 351/19

zarządzenie, wyrok, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2021-01-05

Data publikacji: 2021-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym rynku
Sygn. akt I C 351/19 POSTANOWIENIE Dnia 5 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Marek Jasiński po rozpoznaniu 5 stycznia 2021 r. w G. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zapłatę postanawia na podstawie art. 15zzs 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych za zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C. -19, innych chorób za
Czytaj więcej»

I C 355/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 355/17 POSTANOWIENIE Dnia 19 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny: S. S. po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa T. G. przeciwko (...) J. Z. i wspólnicy Sp.j. w G. o nakazanie postanawia: przyznać biegłemu sądowemu M. Ś. wynagrodzenie w kwocie 1.620,74 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych 74/100) za sporządzoną w niniejszej sprawie opinię pisemną ora
Czytaj więcej»

I C 362/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 362/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez staż. A. B. w dniu 26 października 2016 r. sprawy z powództwa P. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. B. kwotę 3.249,37 zł (trzech tysięcy dwustu czterdziestu dziewię
Czytaj więcej»

I C 366/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-03-02

Data publikacji: 2018-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 366/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 marca 2018r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: staż S. C. po rozpoznaniu w dniu 02 marca 2018 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa L. K. przeciwko (...) S.A. we W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powódki L. K. kosztami procesu należnymi pozwanemu (...) S.
Czytaj więcej»

I C 365/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-23

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 365/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny: S. S. po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w G. przeciwko K. L. o zapłatę postanawia: przyznać biegłemu sądowemu P. W. wynagrodzenie w kwocie 1.872,47 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt dwa złote 47/100) brutto za sporządzoną w niniejszej sprawie opinię
Czytaj więcej»

I C 372/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2020-07-30

Data publikacji: 2021-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 372/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Beata Winnicka - Pyrgiel Protokolant: Weronika Sikora po rozpoznaniu w dniu 16.07.2020 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka jawna w G. przeciwko M. P. (1) o zapłatę 57.656,25 zł sprawy z powództwa (...) Spółka jawna w G. przeciwko M. P. (1) o zapłatę 39.746,99 zł oraz sprawy z powództwa (..
Czytaj więcej»

I C 381/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-05-05

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 381/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Judyta Pukownik po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko L. T. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża powoda Towarzystwo (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. , pozosta
Czytaj więcej»

I C 382/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2022-10-21

Data publikacji: 2022-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 382/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2022 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Marek Jasiński Protokolant: Joanna Drozdowska po rozpoznaniu 7 października 2022 r. w G. na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwo (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. K. (1) o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża w całości powoda Towarzystwo (...) Spółkę Akcyjną z sied
Czytaj więcej»

I C 390/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 390/17 POSTANOWIENIE Dnia 19 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny J. K. po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Ł. o zapłatę postanawia: przyznać biegłemu sądowemu T. M. wynagrodzenie w kwocie 914,90 zł ( słownie: dziewięćset czternaście złotych, 90/100 ) brutto za sporządzenie w niniejszej sprawie opinii pisemnej oraz tytułem zwr
Czytaj więcej»