Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1109

I C 132/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-09-26

Data publikacji: 2017-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 132/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Małgorzata Krysztofiak po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa B. S. przeciwko Bank (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. o zapłatę I zasądza od Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na rzecz B. S. kwotę 9 306,02 zł (dziewięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 159/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-01-22

Data publikacji: 2019-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 159/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Dominika Sęk po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2019 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. przeciwko B. T. o zapłatę I zasądza od B. T. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kwotę 5
Czytaj więcej»

I C 164/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-08-31

Data publikacji: 2018-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zobowiazanie strony do zawarcia umowy przedwstępnej sprzecznej z wymogami art 389 k.c jest nieważne
Sygn. akt I C 164/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Michał Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2018 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. B. i H. B. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od M. B. i H. B. na rzecz (...) spółki z ograniczoną
Czytaj więcej»

I C 169/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 169/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant: Judyta Pukownik po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2016 r. sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda R. K. kwotę 10.742,85 zł (dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt pięć g
Czytaj więcej»

I C 170/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 170/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Warzocha po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 1.750zł (tysiąc siede
Czytaj więcej»

I C 179/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-09-01

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 179/15 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR (...) Protokolant sekr. sąd. (...) po rozpoznaniu w dniu 1 września 2015 roku sprawy z powództwa Z. B. przeciwko (...) w W. o zapłatę I oddala zarzut niedopuszczalności drogi sądowej, II oddala powództwo, III odstępuje od obciążania powódki kosztami procesu. Sygn. akt I C (...) UZASADNIENIE Z. B. domagała się zasądzenia o
Czytaj więcej»

I C 182/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-06-01

Data publikacji: 2016-06-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 182/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez sekr. sąd. N. K. w dniu 01 czerwca 2016 r. sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. przeciwko S. C. (1) (poprzednio C. ) o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. na rzecz pozwanej
Czytaj więcej»

I C 182/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-21

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 182/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny J. K. po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Gminy M. G. – G. Zarządu (...) w G. przeciwko K. G. o zapłatę postanawia: ustalić i przyznać biegłemu sądowemu L. W. wynagrodzenie w kwocie 4.679,44 zł (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 44/100) brutto za sporządzoną w niniejsz
Czytaj więcej»

I C 186/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-07-16

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 186/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lipca 2015r. Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny Przewodniczący SSR Aleksandra Konkel Protokolant: Katarzyna Warzocha po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2015r. G. na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) przy ul. (...) w G. przeciwko K. K. i I. O. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od (...) (...) przy ul. (...) w G. na rzecz K. K. i I. O. solidarnie kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

I C 186/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 186/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. sąd. Dalia Makowska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa H. (...) z siedzibą w K. przeciwko O. P. , M. P. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 186/17 UZASADNIENIE Powód H. (...) S. (...) w K. domagał się zasądzenia
Czytaj więcej»