Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1132

XI K 54/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XI K 54/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku , XI Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSR Joanna Grąz Protokolant : Krystyna Jankowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. – W. w G. : Beata Hajduk po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 16 czerwca 2015 roku, 11 i 25 sierpnia 2015 roku sprawy K. S. , syna S. i I. z d. P. , urodzonego (...) w G. oskarżonego o to , że : w nieustalonym czasie , nie wc
Czytaj więcej»

XI K 65/15

wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2015-08-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XI K 65 / 15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku Wydział XI Karny w składzie : Przewodniczący SSR Joanna Grąz Protokolant : Krystyna Jankowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk - Wrzeszcz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2015 roku sprawy R. B. , syna S. i I. z domu P. , urodzonemu (...) w B. oskarżonego o to, że : 1. w okresie od 30 czerwca 2009 roku do 21 marca 2013 roku w G. , wbrew p
Czytaj więcej»

XI K 65/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-07-06

Data publikacji: 2015-08-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XI K 65/15 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W 1991 roku na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. . W latach 2008-2011 roku Prezesem Zarządu i jednocześnie większościowym wspólnikiem tej spółki był R. B. . Wyżej wymieniona spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (...) . (...) Spółce z ograniczoną odpowiedz
Czytaj więcej»

XI K 102/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-04-20

Data publikacji: 2018-06-27

trafność 100%

Istotność:

I.Sygn. akt XI K 102/17 III. 3.1.WYROK ŁĄCZNY 3.2. W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku XI Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Kamińska Protokolant: Anna Matysiak po rozpoznaniu sprawy o wydanie wyroku łącznego w stosunku do skazanego K. K. (1) syna S. i C. zd. M. , urodzonego (...) w G. Skazanego prawomocnymi wyrokami : 1 Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku z dnia 09 grudnia 2014 roku sygn. akt X K 811/14 za
Czytaj więcej»

XI K 241/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2018-06-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XI K 241/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku XI Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Kamińska Protokolant: Anna Matysiak po rozpoznaniu sprawy o wydanie wyroku łącznego w stosunku do skazanego B. T. syna M. i D. zd. J. , urodzonego (...) w G. Skazanego prawomocnymi wyrokami : 1. Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku z dnia 20 marca 2012 roku sygn. akt IIK 468/11 za przestępstwo z art. 62
Czytaj więcej»

XI K 252/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2018-06-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XI K 252/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku , XI Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSR Magdalena Fortuna Protokolant : Anita Cieślak przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. - W. w G. – M. K. po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017 roku sprawy K. W. , syna M. i B. z domu W. , urodzonemu (...) w E. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 28 grudnia 2010 roku wyda
Czytaj więcej»

XI K 272/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2018-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XI K 272/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, XI Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Maniewska - Komor Protokolant: Anita Cieślak po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. na rozprawie sprawy O. B. , s. L. i E. z d. B. , ur. (...) w W. , oskarżonemu o to, że: w dniu 05 lutego 2017 r. w G. na drodze publicznej Al. (...) prowadził pojazd mechaniczny – samochód marki M. o nr rej. (...) , n
Czytaj więcej»

XI K 305/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-09-06

Data publikacji: 2019-03-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XI K 305/18 UZASADNIENIE W świetle całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej sąd ustalił następujący stan faktyczny: Komenda Wojewódzka Policji we W. otrzymała informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez użytkowników portalu A. korzystających m.in. z kont „ (...) ”, (...) , (...) , „ L. (...) ”, którzy zajmują się sprzedażą odzieży renomowanych marek, oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi. W toku postepowania ustalono, iż konta te należą m.in. do P
Czytaj więcej»

XI K 346/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XI K 346/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku , XI Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSR Magdalena Fortuna Protokolant : Agnieszka Banaczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2015 r. sprawy J. N. (1) , syna A. i J. z d. K. , urodzonego (...) w G. oskarżonego o to , że : w dniu 26 września 2013 r. w G. , działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, co do czynu których wyłą
Czytaj więcej»

XIII Ns 1315/12

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-08-03

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. XIII Ns 1315/12 POSTANOWIENIE Dnia 3 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku XIII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Bieńkowska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Lepieszko po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z wniosku A. B. ( pesel: (...) ) i A. L. ( pesel: (...) ) z udziałem B. K. ( pesel: (...) ) o zniesienie współwłasności i inne postanawia: 1 na zgodny wniosek stron, bez żadnych dopłat, znieść współwłasno
Czytaj więcej»