Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1515

II W 544/15

wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-07-02

Data publikacji: 2015-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 544/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Haliński Protokolant: staż. M. B. w obecności oskarżyciela publicznego Komendy Miejskiej Policji w G. – nie stawił się zawiadomiony prawidłowo oraz oskarżyciela posiłkowego P. S. (1) – nie stawił się zawiadomiony prawidłowo po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2015 r. w sprawie przeciw
Czytaj więcej»

II W 553/21

zarządzenie, wyrok, protokół

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2021-03-31

Data publikacji: 2021-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

(...) ZARZĄDZENIE (...) (...) (...) 1 (...) 2 (...) 3 (...) (...) Sygn. akt II W 553/21 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Beata Majkowska po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym bez udziału stron z oskarżenia publicznego sprawy: M. K. , s. A. i W. , ur. (...) w G. , PESEL (...) obwinionego o to, że: 1 w dniu 03.02.2021 r. o godz. 8:35 w G. przy ul. (...) za wiatą przys
Czytaj więcej»

II W 597/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-08-25

Data publikacji: 2016-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 597/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Haliński Protokolant: staż. Kinga Wojtaszko w obecności oskarżyciela publicznego K. G. z Państwowej Inspekcji Pracy w G. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przeciwko T. D. , synowi K. i B. z domu G. , urodzonemu w dniu (...) w G. obwinionemu o to, że: będąc prok
Czytaj więcej»

II W 651/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-02-01

Data publikacji: 2016-02-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 651/15 UZASADNIENIE Sąd w oparciu o zgromadzony w sprawie i ujawniony w toku przewodu sądowego materiał dowodowy ustalił następujący stan faktyczny: T. S. od dnia 02 października 2008 r. jest prezesem zarządu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. . W zakresie jego obowiązków znajdowały się w roku podatkowym 2013 kwestie związane z należnościami podatkowymi tejże spółki oraz ich regulowanie, z racji pełnionej funkcji wymieniony zajmował się sprawami finansow
Czytaj więcej»

II W 950/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-11-09

Data publikacji: 2021-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 950/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Haliński Protokolant: sekr. sąd. Karolina Zubrzycka w obecności oskarżyciela publicznego Państwowej Inspekcji Pracy w G. – nie stawił się zawiadomiony prawidłowo po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 listopada 2017 r. wniosku złożonego w trybie art. 58 § 3 kpw w sprawie przeciwko M. T. , synowi J.
Czytaj więcej»

II W 927/20

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2020-06-16

Data publikacji: 2021-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 927/20 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16.06.2020r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kaczorowska Protokolant: osobiście po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym na posiedzeniu bez udziału stron sprawy przeciwko A. S. , syna H. , urodzonemu w dniu (...) w M. Obwinionemu o to, że: w dniu 26.03.2020r. ok. godz. 15.15 w G. na ul. (...) , wbrew obowiązkowi nie przestrzegał nakazu odbycia kwarantann
Czytaj więcej»

II W 972/20

wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2020-06-24

Data publikacji: 2021-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 972/20 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca SSR Małgorzata Maniewska - Komor po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym bez udziału stron z oskarżenia publicznego KP III w G. sprawy: R. S. , s. D. i W. , ur. (...) w G. obwinionego o to, że: w dniu 27 marca 2020 roku w G. na ul. (...) wbrew obowiązkowi nie przestrzegał nakazu odbycia kwarantanny tj. o popełnienie wykr
Czytaj więcej»

I C 1069/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1069/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant: staż. Judyta Pukownik po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) Spółki akcyjnej w W. na rzecz A. K. kwotę 13.211,37 zł (trzynaście tysięcy dwieście jedenaści
Czytaj więcej»

I C 1092/17

zarządzenie, wyrok, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2021-01-28

Data publikacji: 2021-04-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1092/17 POSTANOWIENIE Dnia 28 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2021 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. Ś. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. zapłatę postanawia oddalić wniosek pełnomocnika powoda o przywrócenie terminu do zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie; na podstawie art. 15zzs2 ustawy z dnia 2 marca 2
Czytaj więcej»

I C 1086/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1086/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa H. P. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 oddala powództwo, 2 zasądza od H. P. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpow
Czytaj więcej»