Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1000

I C 8/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 8/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Małgorzata Krzysztofiak po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. G. – G. Zarządu (...) w G. przeciwko M. R. o zapłatę I zasądza od M. R. na rzecz Gminy M. G. – G. Zarządu (...) w G. kwotę 8 880,16 zł (osiem tysięcy osiemset osiemdzies
Czytaj więcej»

I C 9/17

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Michał Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. przeciwko (...) we W. o zapłatę I zasądza od (...) we W. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. kwotę 7 583,92 zł (siedem tysięcy pięćset os
Czytaj więcej»

I C 20/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-08-02

Data publikacji: 2016-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 20/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant sekr. sąd Katarzyna Warzocha po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa R. M. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki R. M. kwotę 9.205,90 zł (dziewięć tysięcy d
Czytaj więcej»

I C 21/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-08-05

Data publikacji: 2016-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant sekr. sąd. (...) po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa E. P. przeciwko R. A. o zapłatę I zasądza od pozwanego R. A. na rzecz powoda E. P. kwotę 12.455,34 zł (dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze) wraz z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 26/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 26/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant: Judyta Pukownik po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko (...) Towarzystwu (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) Spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda M. G. kwotę 10.131,09 zł (dziesięć tys
Czytaj więcej»

I C 27/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31marca 2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. sąd. Dalia Makowska po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa D. K. (1) przeciwko D. K. (2) o zapłatę I zasądza od pozwanego D. K. (2) na rzecz powódki D. K. (1) kwotę 15.320 złotych (piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) wra
Czytaj więcej»

I C 27/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-24

Data publikacji: 2016-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 27/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Anna Cichocka Protokolant : sekr. sąd. (...) po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2016 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa M. R. (1) i A. G. przeciwko (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powodów M. R. (1) i A. G. solidarnie kwotę 7.311,80 (słownie:
Czytaj więcej»

I C 339/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 339/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez sekr. sąd. J. J. w dniu 1 lutego 2017 r. sprawy z powództwa K. L. przeciwko M. W. (1) o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki K. L. na rzecz pozwanej M. W. (2) kwotę 4.817 zł (czterech tysięcy ośmiuset siedemnastu złotych) tytułem zwrotu koszt
Czytaj więcej»

I C 342/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 342/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez sekr. sąd. J. J. w dniu 15 lutego 2017 r. sprawy z powództwa E. S. przeciwko Bankowi (...) S.A. w W. o zapłatę I umarza postępowanie co do żądania zapłaty kwoty 2.102,76 zł (dwóch tysięcy stu dwóch złotych siedemdziesięciu sześciu groszy); II zasądza od p
Czytaj więcej»

I C 349/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-10-03

Data publikacji: 2017-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 349/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Małgorzata Krzysztofiak po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. H. przeciwko Česka (...) S.A. w P. (Republika Czeska) o zapłatę I zasądza od Česka (...) S.A. w P. (...) na rzecz Ł. H. kwotę 13859,05 zł (trzynaście tysięcy osiemset p
Czytaj więcej»