Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1351

I C 1253/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-20

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1253/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny: J. K. po rozpoznaniu w dniu w 20 lutego 2018 roku w G. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. S. przeciwko (...) w W. o zapłatę postanawia: przyznać biegłemu sądowemu R. P. wynagrodzenie w kwocie 104,28 zł (słownie: sto cztery złote 28/100) brutto za nieskorzystanie z usług biegłego oraz tytułem poniesionych wydatków. UZASADNIENIE Pismem z dnia 12
Czytaj więcej»

I C 1260/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-03-11

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1260/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Warzocha po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa J. W. , B. W. przeciwko N. G. o zapłatę I zasądza od pozwanej N. G. solidarnie na rzecz powodów J. W. , B. W. kwotę 2.607 zł (dwa tysiące sześćset siedem złotych) wraz z ustawowymi odsetk
Czytaj więcej»

I C 1264/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-23

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1264/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny: J. K. po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa P. R. przeciwko (...) w W. o zapłatę postanawia: przyznać biegłemu sądowemu R. P. wynagrodzenie w kwocie 104,28 zł (słownie: sto cztery złote 28/100) brutto za sporządzoną w niniejszej sprawie opinię pisemną uzupełniającą oraz tytułem zwrotu wydatków ponie
Czytaj więcej»

I C 1270/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1270/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Warzocha po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko C. S. w P. o zapłatę I zasądza od pozwanego C. S. w P. na rzecz powódki J. C. kwotę 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dn
Czytaj więcej»

I C 1276/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-09

Data publikacji: 2017-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1276/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant: staż. J. P. po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. Ś. przeciwko M. K. o zapłatę I zasądza od M. K. na rzecz M. Ś. kwotę 2525,40 zł (dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści groszy) wraz z odsetkami od dnia 5 sierpnia 2015 r. d
Czytaj więcej»

I C 1261/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1261/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Szałkiewicz – Łosiak Protokolant: sekr. sąd. Michał Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa K. O. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta G. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta G. na rzec
Czytaj więcej»

I C 287/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-21

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 287/16 POSTANOWIENIE Dnia 21 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny: S. S. po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Banku (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko E. L. o zapłatę postanawia: przyznać biegłemu sądowemu E. W. wynagrodzenie w kwocie 1.741,19 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden złotych 19/100) brutto za sporządzoną w niniejszej sprawie opinię pis
Czytaj więcej»

I C 280/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2020-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 280/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Warzocha po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 roku sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko Z. C. o zapłatę I umarza postępowanie co do kwoty 588,38zł (pięćset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy), II zasądza od pozwanego Z. C. na rzecz powod
Czytaj więcej»

I C 288/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2016-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 288/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Połczyński Protokolant: staż. D. W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2015 r. w G. sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko Gminie M. G. o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego I oddala powództwo; II zasądza od powoda Przedsiębiorstwa
Czytaj więcej»

I C 256/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2016-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 256/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: Natalia Kierznikiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016r. na rozprawie sprawy z powództwa E. D. (...) w G. przeciwko M. I. o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie kwoty 2.600 zł (dwa tysiące sześćset złotych); 2 zasądza od M. I. na rzecz E. D. (...) w G. kwotę 25.867,33 zł (dwadzieścia pięć
Czytaj więcej»