Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1184

I C 1057/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1057/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Michał Jank Protokolant: staż. (...) po rozpoznaniu w dniu 23 października 2015 w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa M. Z. przeciwko (...) SA w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SA w Ł. na rzecz powódki M. Z. kwotę 20.270,60 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 60/100) wraz z ustawo
Czytaj więcej»

I C 1057/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1057/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Michał Jank Protokolant: staż. Anna Bohm - Staniszewska po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2016 w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko A. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. K. na rzecz powoda P. M. kwotę 1237,73 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści siedem złotych 73/100) wraz z ustawowymi odsetka
Czytaj więcej»

I C 1069/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1069/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant: staż. Judyta Pukownik po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) Spółki akcyjnej w W. na rzecz A. K. kwotę 13.211,37 zł (trzynaście tysięcy dwieście jedenaści
Czytaj więcej»

I C 1079/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2015-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1079/14 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant staż. Anna Bohm Staniszewska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015 roku sprawy z powództwa R. D. przeciwko Towarzystwu (...) SA w W. o zapłatę I oddala powództwo co do kwoty 6.600 zł (sześć tysięcy sześćset złotych), II umarza postepowanie w pozostałym zakresie, III zasądza od powoda R.
Czytaj więcej»

I C 1096/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2018-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1096/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Michał Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko (...) – (...) G. o ustalenie I ustala, że opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej
Czytaj więcej»

I C 1106/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1106/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Michał Jank Protokolant : staż. Agnieszka Benert - Branicka po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa K. S. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki K. S. (1) na rzecz pozwanej (...) S.A. w W. kwotę 2.417 zł (dwa tysiące czterysta siedemn
Czytaj więcej»

I C 1118/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1118/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Połczyński Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2016 r. w G. (...) Centrum (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w S. przeciwko E. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. K. na rzecz powoda (...) Centrum (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwid
Czytaj więcej»

I C 1120/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2015-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1120/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 października 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Warzocha po rozpoznaniu w dniu 09 października 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa P. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki P. B. kwotę 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 1124/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-23

Data publikacji: 2017-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 1124/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. (...) po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa W. B. przeciwko M. Z. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda W. B. na rzecz pozwanego M. Z. kwotę 1.817 zł (tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu
Czytaj więcej»

I C 1121/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2016-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 1121/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: staż. (...) po rozpoznaniu w dniu 04 listopada 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko K. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej K. W. na rzecz powoda (...) z siedzibą we W. kwotę 1.480,41 zł (tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych czt
Czytaj więcej»