Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
859

I C 40/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-05-23

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 40/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. sąd. Dalia Makowska po rozpoznaniu w dniu 09 maja 2017 w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w W. przeciwko A. J. o obniżenie renty I obniża rentę zasądzoną w pkt II prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 26 marca 1988 r. w sprawie o sygn. I C 154/86 do k
Czytaj więcej»

I C 1780/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1780/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. sąd. Dalia Makowska po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa S. P. przeciwko (...) H. (...) spółce jawnej w G. z udziałem interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II nakazuje ściągnąć od p
Czytaj więcej»

I C 1627/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1627/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. sąd. Dalia Makowska po rozpoznaniu w dniu 09 maja 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko K. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. C. na rzecz powoda M. S. kwotę 5.790 zł (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetk
Czytaj więcej»

II W 1318/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 1318/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Haliński Protokolant: staż. Kinga Wojtaszko w obecności oskarżyciela skarbowego Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku – nie stawił się zawiadomiony prawidłowo po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 maja 2017 r. w postępowaniu w stosunku do nieobecnych sprawy: M. S. , syna T. i M. , urodzonego w dniu (...
Czytaj więcej»

II K 1060/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 1060/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Haliński Protokolant: staż. Kinga Wojtaszko w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku – nie stawił się zawiadomiony prawidłowo po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2017 r. wniosku o wydanie wyroku łącznego w sprawie P. G. , syna M. i M. z domu S. , urodzonego w d
Czytaj więcej»

I C 856/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 856/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant: Marek Maślany po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 r. sprawy z powództwa H. P. przeciwko Gminie M. G. o zapłatę I zasądza od pozwanej Gminy M. G. na rzecz powódki H. P. kwotę 23.000 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych) wraz z odsetkami: - od kwoty 11.000 zł od dnia 21 grudnia 2014r. do dn
Czytaj więcej»

I C 1510/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2016-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1510/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2016r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Warzocha po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko S. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1510/15 UZASADNIENIE
Czytaj więcej»

I C 1948/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1948/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Połczyński Protokolant: staż. Aleksandra Słomczewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2016 r. w G. sprawy z powództwa B. W. (1) przeciwko Gminie M. G. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża powoda B. W. (1) , uznając je za uiszczone w całoś
Czytaj więcej»

I C 780/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 780/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: sekr. sąd. Dalia Makowska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) spółki z o.o. w G. przeciwko L. K. z udziałem interwenienta ubocznego (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. K. na rzecz powoda Przedsiębiorstwa (...)
Czytaj więcej»

II K 355/15

wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-10-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 355/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Sosnowska Protokolant: Małgorzata Kwasigroch w sprawie z oskarżenia prywatnego A. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2015 r. sprawy: D. K. , córki E. i A. z domu B. , urodzonej w 13.05.1971 r. w G. oskarżonej o to, że: pismem z dnia 30 maja 2014 r. skierowanym za pomocą poczty interne
Czytaj więcej»