Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1081

XIII Ns 1264/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-08-11

Data publikacji: 2015-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XIII Ns 1264/13 POSTANOWIENIE Dnia 11 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział XIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kiwer-Kowalczyk Protokolant: staż. M. B. po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2015 roku w Gdańsku na rozprawie w sprawie z wniosku W. K. (1) z udziałem W. K. (2) o podział majątku i dział spadku po R. K. p o s t a n a w i a: 1 ustalić, że w skład majątku wspólnego R. K. i W. K. (2) wchodzi: a spółdzielcze własnościowe prawo do lo
Czytaj więcej»

XIII Ns 1315/12

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-08-03

Data publikacji: 2015-09-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. XIII Ns 1315/12 POSTANOWIENIE Dnia 3 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku XIII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Bieńkowska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Lepieszko po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z wniosku A. B. ( pesel: (...) ) i A. L. ( pesel: (...) ) z udziałem B. K. ( pesel: (...) ) o zniesienie współwłasności i inne postanawia: 1 na zgodny wniosek stron, bez żadnych dopłat, znieść współwłasno
Czytaj więcej»

XIII Ns 2010/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIII Ns 2010/14 POSTANOWIENIE Dnia 01 marca 2018 r. Referendarz sądowy Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w Gdańsku Wydział XIII Cywilny w osobie: E. K. (1) po rozpoznaniu w dniu 01 marca 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. D. z udziałem A. D. , M. D. i B. D. o zmianę postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku w sprawie I Ns 881/07 postanawia: przyznać biegłej sądowej K. G. wynagrodzenie w kwocie 713,38 zł (słownie: siedemset trzynaście złotych 38/100) za wydanie
Czytaj więcej»

XIII Ns 2451/15

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2018-11-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

XIII Ns 2451/15 POSTANOWIENIE Dnia 9 maja 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział XIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Studzienna-Pawlak Protokolant: Anna Majewska po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z wniosku J. P. z udziałem P. R. , A. R. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po B. P. , A. R. (2) , R. R. 1 stwierdza, że spadek po B. P. , zmarłym dnia 31 sierpnia 1990 roku w G. , mającym ostatnie zwykłe miejsce pobytu w G.
Czytaj więcej»

XIII Ns 3060/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2015-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XIII Ns 3060/12 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział XIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kiwer-Kowalczyk Protokolant: sekr. A. M. po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2015 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z wniosku (...) z siedzibą w L. z udziałem (...) SA z siedzibą w G. oraz Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta G. o wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 kosztami sądo
Czytaj więcej»

XIII Ns 3520/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-08-17

Data publikacji: 2015-09-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XIII Ns 3520/13 POSTANOWIENIE Dnia 17 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział XIII Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Kiwer- Kowalczyk Protokolant: sekr. K. L. po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2015 roku na rozprawie sprawy z wniosku E. K. ( PESEL: (...) ), J. K. ( PESEL: (...) ) z udziałem Gminy M. G. o stwierdzenie zasiedzenia postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 kosztami sądowymi obciążyć wnioskodawców E. K. i J. K. uznając je za uiszczon
Czytaj więcej»

XIII 1Co 5573/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2018-08-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt. XIII 1 Co 5573/14 POSTANOWIENIE Dnia, 4 listopada 2015r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku XIII Wydział Cywilny Sekcja d/s Egzekucyjnych w składzie następującym : Przewodniczący SSR Dorota Makiła po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela G. F. , Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (...) (...) z siedzibą w B. przeciwko dłużnikowi (...) Spółki Akcyjnej w G. z udziałem wierzycieli zgłaszających wniosek o prz
Czytaj więcej»

II K 1188/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-11-15

Data publikacji: 2018-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 1188/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w II Wydziale Karnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Haliński Protokolant: sekr. sąd. Karolina Zubrzycka w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. - O. w G. – nie stawił się zawiadomiony prawidłowo po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20 kwietnia, 20 lipca, 25 sierpnia i 02 listopada 2017 r. sprawy: K. B. , syna L. i H. z domu N. , urodzonego
Czytaj więcej»

II K 1253/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-01-04

Data publikacji: 2016-03-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 1253/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Haliński Protokolant: staż. Kinga Wojtaszko w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. - O. w G. – nie stawił się zawiadomiony prawidłowo po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 10 marca, 19 maja, 16 października 2014 r., 25 czerwca, 14 września i 21 grudnia 2015 r. sprawy: M. O. , syna R. i P.
Czytaj więcej»

II K 1300/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2015-10-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 1300/14 UZASADNIENIE Sąd w oparciu o zgromadzony w sprawie i ujawniony w toku przewodu sądowego materiał dowodowy, na podstawie art. 423 § 1a kpk ograniczając zakres uzasadnienia do części wyroku dotyczących oskarżonych M. S. i P. K. , ustalił następujący stan faktyczny: S. S. i Z. J. są sąsiadami i zamieszkują w budynku w G. przy ul. (...) . W dniu 31 sierpnia 2014 r. do stojaka rowerowego znajdującego się przed tym budynkiem obaj mieli przypięte za pomocą linek zabezpieczających
Czytaj więcej»