Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1171

I C 986/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 986/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: Katarzyna Warzocha po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016r. G. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. w G. przeciwko E. O. , W. O. , M. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych E. O. , W. O. , M. B. solidarnie na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnoś
Czytaj więcej»

I C 991/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2016-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 991/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: Judyta Pukownik po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Gminy G. - G. Zarządu (...) w G. przeciwko Stowarzyszeniu (...) imienia (im.) B. C. (...) w G. o wydanie 1 nakazuje pozwanemu aby opuścił i opróżnił lokal użytkowy - pokój nr (...) – o łącznej
Czytaj więcej»

I C 987/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 987/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Połczyński Protokolant: staż. Damian Wawrzyniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2016 r. w G. sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. przeciwko Uniwersytetowi G. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z s
Czytaj więcej»

I C 994/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 994/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Jasiński Protokolant: Michał Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w G. przeciwko A. U. o zapłatę I umarza postępowanie co do kwoty 20 578,77 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych siedemd
Czytaj więcej»

I C 1002/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2015-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1002/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Sznura po rozpoznaniu na rozprawie protokołowanej przez sekr. sąd. N. K. w dniu 07 października 2015 r. sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko B. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego B. K. na rzecz powoda B. (...) Niestandaryzo
Czytaj więcej»

I C 1005/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-07

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1005/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 20 października 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa B. P. przeciwko B. K. o zapłatę 1 zasądza od B. K. na rzecz B. P. kwotę (...) zł (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych dziesięć groszy) wraz z odsetkami od dnia 12 marca 20
Czytaj więcej»

I C 1006/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1006/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksandra Konkel Protokolant: staż. Judyta Pukownik po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 37.821,01 zł (trzydzieści siedem ty
Czytaj więcej»

I C 1006/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1006/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Szałkiewicz-Łosiak Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko A. K. o ochronę naruszonego posiadania oddala powództwo. Sygn. akt I C 1006/16 UZASADNIENIE Powódka (...) spółka ograniczoną o
Czytaj więcej»

I C 1008/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-19

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1008/16 POSTANOWIENIE Dnia 19 lutego 2018 r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny: S. S. po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) S.A Oddział w Polsce o zapłatę postanawia: przyznać biegłemu sądowemu E. M. wynagrodzenie w kwocie 338,78 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem złotych 78/100) za sporządzoną w niniejszej sprawie opinię pisemną uzupełniającą oraz tyt
Czytaj więcej»

I C 1029/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-08-12

Data publikacji: 2016-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1029/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant sekr. sąd. (...) po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa H. N. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda H. N. kwotę 47.500 zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za o
Czytaj więcej»