Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 467/18 - wyrok Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-11-09

Sygn. akt II K 467/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09.11.2018 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Kaczorowska

Protokolant: Oksana Duży

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09.11.2018 r.

sprawy:

T. W., syna Z. i I. z domu H., urodzonego w dniu (...) w Ł.

oskarżonego o to, że:

w dniu 14 lutego 2018 r. w G. przy ul. (...) nie zachował nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa typu owczarek będącego jego własnością a następnie poprzez niepodjęcie działania mającego na celu rozdzielenie zwierząt dopuścił do uśmiercenia przez w/w psa ze szczególnym okrucieństwem bezpańskiego kota

tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt

I.  oskarżonego T. W. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt i za to przy zastosowaniu art. 37a kk na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt w zw. z art. 34 § 1, § 1a pkt 1 kk w zw. z art. 35 § 1 kk skazuje oskarżoną na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  na mocy art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt zasądza od oskarżonego T. W. na rzecz Schroniska (...) w G. 1000 zł (tysiąc złotych) tytułem nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt;

III.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 3, § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2016 r. poz. 1714) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokata A. W. kwotę 600,60 zł (sześćset złotych 60/100) brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

IV.  na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 624 § 1 kpk, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości, w tym opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kamila Wiśniewska-Mach
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kaczorowska
Data wytworzenia informacji: